Mask  E v e n t s

Tan?t?m aktivitelerinizde, motivasyon-e?itim ?al??malar?n?zda, yarat?c? tasar?mlar sunuyor, isteklerinizi ve d???ncelerinizi ?zg?n fikirlerimizle bulu?turuyoruz.

?
  • Outdoor Training Aktiviteler Foto Safari - ?stanbul'un Gizli Hazineleri - Hay?rs?z Ada'n?n Yerlileri - ?ar?amba Pazar?nda 1 G?n - K?sa Film ?ekimi vb...
  • ?nl?lerle S?yle?iler - Mc'lik, Moderat?r ve Sunucu Hizmetleri
  • Motivasyon ?al??malar? ve Temal? Toplant?lar Olimpiyatlar - Aksiyon Filmi vb. Canland?rma - Er E?itim Alay? - Oscar T?reni - Alcatraz'dan Ka??? - Stadyum/Futbol - T?rk Geceleri...
  • Macera Spor E?itimi ve ?zel Kamp Etkinlikleri Bungee Jumping - Paintball - ATV Rider - T?rmanma Duvar? - Rafting - Dal?? - Kanyoning - K?? Ko?ullar?nda Ya?ayarak ??renme vb...
  • Psiko Drama & Yarat?c? Drama
  • ??g?r? At?lyesi Tak? Tasar?m? - Ah?ap Boyama - Ritm/Perk?syon ?al??malar? - Heykel - Dans - Yoga vb...
  • Mizansen E?itimi - Sim?lasyonlar - Kurumsal Tiyatro ?al??malar?
  • Ki?isel Geli?im - E?itim Seminerleri

   Replica IWC Portuguese watches